Bejelentkezés

RegisztrációElfelejtett jelszó
Termékcsoportok
Megtekintett termékek

HALAMID por alakú fertőtlenítőszer koncentrátum

HALAMID por alakú fertőtlenítőszer koncentrátum
HALAMID por alakú fertőtlenítőszer koncentrátum
  • 2 kg-os vödör (Cikkszám: E038001)15 990 Ft (12 590,55 Ft + ÁFA)Súly: 2.00 kg
vödör
Sajnos technikai okok miatt nem sikerült a terméket kosárba helyezni! A hiba oka lehet az is, hogy az Ön által megadott mennyiség nincs készleten, vagy nagyobb az adott termékből maximálisan vásárolható mennyiségnél, esetleg nem vásárolható pont ebben a mennyiségben.

A kiválasztott terméket kosárba helyeztük!

További nézelődés, vásárlás >>Kosár >>Pénztár >>

Mások a kosárba helyezett termék mellé még ezt szokták vásárolni:

Kiszállítás: 1 - 3 nap

HALAMID por alakú fertőtlenítőszer koncentrátum

Alkalmazási terület
A termék magán- és közintézményekben általános eszköz, bútor, felületfertőtlenítésre, élelmiszer előállításával, tárolásával, vagy fogyasztásával kapcsolatos berendezések, tartályok, edények fertőtlenítésére, állategészségügy területén az állattartó épületek mosható felületeinek, (padozat, falak, rácsok, ketrecek), berendezési tárgyainak, állatszállító járművek, valamint járművek kerekeinek fertőtlenítésére használható. Egészségügyi intézményekben mosható felületek fertőtlenítésére.

Felhasználói kör: professzionális és lakossági felhasználásra
Engedélyszám: 67699/2021/KBKHF
Biocid termékkategória: PT2, PT3 és PT4
Formuláció: por alakú
Összetétel: 100% tozilklóramid-nátrium
Veszélyességi szám: UN3263

Alkalmazási koncentrációk, behatási idő: Minden esetben vizes oldat formájában használjuk.

Készítsük el a szükséges hatékonyságnak megfelelő koncentrációjú oldatot és jutassuk a szennyezett vagy az előzetesen megtisztított kezelendő felületre 0,3 liter/m2-t, vagy a kisebb eszközt mártsuk a fertőtlenítő oldatba és biztosítsuk az előírt behatási időt.

Beléptető fertőtlenítő tálcákban:
A helyiségek ún. beléptető láb/cipőfertőtlenítő tálcáiba 2 %-os vizes oldatot alkalmazzunk. A fertőtlenítő oldat szennyeződés esetén, de legalább 3 naponta cserélendő.

Magán- és közintézményekben, illetve élelmiszeripari területeken
A fertőtlenítés megkezdése előtt alaposan tisztítsuk meg a felületet és berendezéseket.
Baktericid és yeasticid hatás érdekében: 0,5% koncentráció (20°C és 5 perc behatási idő)
A művelet után a felületeket hagyjuk megszáradni. Az élelmiszerrel közvetlenül érintkező felületek vizes öblítés kötelező!

Állategészségügy területén
Baktericid hatás: előzetesen megtisztított felületeken 0,5% 30 perc, szennyezett felületeken 1% 30 perc, vagy 2% 5 perc.
Yeasticid hatás: előzetesen megtisztított felületeken 1% 30 perc, szennyezett felületeken 5% 5 perc.
Fungicid hatás: szennyezett felületeken 5% 30 perc, vagy 7,5% 5 perc.
Virucid hatás: ragadós száj és körömfájás, baromfipestis, madárinfluenza H7N1 esetén 0,5 % 30 perc.

Állatszállító jármű fertőtlenítésére: 1-5 %-os (antimikrobiális hatásspektrumtól függően) vizes oldatot használjunk. Az állattartó helyiségek fertőtlenítését az állatok távollétében kell elvégezni. Az állatokat a fertőtlenített felületek megszáradása és szellőztetés után lehet a kezelt helyiségekbe beengedni. Ködképző berendezéssel 2-5 %-os oldatot alkalmazzunk 40-50 ml/m3 mennyiségben.

Veszélyt jelző piktogramok:
Figyelmeztetés: Veszély, Kiegészítő veszélyességi információ: EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
Figyelmeztető H-mondatok: H302 Lenyelve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok: P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Egyéb figyelmeztetések: Más biocid termékkel nem keverhető. A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani. Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell. A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával vagy hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, ill. azokkal ne szennyeződjenek. A termékkel szennyezett élelmiszerek vagy italok emberi fogyasztásra nem használhatók fel. A szert eredeti csomagolásban, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni.

Elsősegélynyújtás: Általános tanács: Azonnal forduljon orvoshoz. Szembe kerülés: Azonnal öblítse le bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Orvoshoz kell fordulni. Bőrrel való érintkezés: Azonnal mossa le szappannal és bő vízzel, miközben leveszi az összes szennyezett ruházatot és cipőt. Forduljon orvoshoz. Lenyelés: A szájat ki kell öblíteni. Igyon sok vizet. TILOS hánytatni. Forduljon orvoshoz. Öntudatát veszített személynek soha semmit ne adjon szájon át. Belélegzés: Friss levegőre kell vinni az áldozatot és egy légzésre alkalmas pozícióban, nyugalomban kell tartani. Amennyiben tünetek jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz.

Hulladékkezelés: A készítmény és maradékai, valamint a kiürült csomagolás veszélyes hulladéknak minősül, kezelésükre a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók.

Környezetvédelem/ökotoxikológia: A termék maradékai tilos kezeletlenül csatornába engedni. Tilos felszíni vizekbe vagy talajba juttatni.

Szennyezés-mentesítés: Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető. Kerülje a porképzést. Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz. Tisztítás után öblítse le vízzel a visszamaradó nyomokat. Tárolás, eltarthatóság: Két évig eltartható az eredeti csomagolásban, légmentesen lezárva. A használat után a csomagolás visszazárandó. A termék hűvös, száraz helyen, közvetlen napsugárzástól távol tartandó.

Gyártja: Axcentive Sarl, Franciaország

Részletes adatok megtekinthetők az alább linkről letölthető hatósági engedélyben:

https://bosplus.hu/data/product/2019_09_09_engedely
_hatarozat_NNK_kivonat.pdf

  • Ezt vásárolták hozzá

Tisztítás.hu mindenünk a tisztaság | Minden jog fenntartva - Takarító eszözök, Allegrini tisztítószerek, felmosókocsi kézszárító. Eladó szolnoki raktár Villanypásztor rendszerek, Barkóczi Bea coaching Ügyvéd Szolnokon Válás mediátor Villanypásztor kerítések Villanypásztor tippek Dairy Pulsator Tester

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.